กระบี่-ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

กระบี่-ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พันเอก ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดกระบี่ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 -14 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน มาจากชายฝั่งอันดามัน(จังหวัดกระบี่,จังหวัดพังงา,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย


พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) กล่าวว่า ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ ฝึกทักษะตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่และจังหวัดภาคใต้ในกลุ่มอันดามันของเรา เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภาคใต้ในกลุ่มอันดามันของเรา ต่อไป…


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม