ตราด-อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน 20 รูป

ตราด-อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน 20 รูป

 

 

วันที่ 12 สิงหาคม2563 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งอําเภอคลองใหญ่จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด


จากนั้นผู้ร่วมพิธีต่างร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ทุกหมู่เหล่า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

จากนั้นหลังเสร็จพิธีหน่วยงานข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน20 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 การตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลปีนี้มีประชาชนจํานวนมาก พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม