นครนายก – ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (ชมคลิป)

นครนายก – ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 

ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง โดยมรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูปร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูปและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในภาคค่ำจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม