นราธิวาส-สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประกอบอาหารพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่จังหวัดนราธิวาส ต่อเนื่องเป็นวันที่ 9

นราธิวาส-สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประกอบอาหารพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่จังหวัดนราธิวาส ต่อเนื่องเป็นวันที่ 9

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


โดยในวันนี้ (11 ส.ค. 63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชน โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสภากาชาดไทย ร่วมมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 200 ชุด
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะ ได้ลงพื้นที่นำอาหารปรุงสุก พร้อมชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด – 19 และน้ำดื่มไปมอบให้แก่คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 5 ชุด และมอบในพื้นที่อำเภอจะแนะจำนวน 5 ชุด


สำหรับในวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 500 ชุด อำเภอระแงะ จำนวน 1,000 ชุด อำเภอจะแนะ จำนวน 1,000 ชุด จิตอาสาปฏิบัติงานครัวพระราชทาน จำนวน 200 ชุด และสำนักงานกาชาดจังหวัดนราธิวาสได้มอบอาหารพระราชทาน พร้อมชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด – 19 จำนวน 100 ชุด ให้แก่แรงงานต่างด้าว สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่างๆของจังหวัดนราธิวาส โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บ้านรอตันบาตู โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม