กระบี่-เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

กระบี่-เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล โดยมีนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัด อบจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมนางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับ


โครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล เป็นความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นสถานที่ฝึกอบรมฝึกสอนด้านการดับเพลิงและกู้ภัยแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจจากจังหวัดอื่นๆ ให้มาศึกษาหลักสูตรการดับเพลิงและการกู้ภัยที่ครบวงจร


สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน (จากจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง) ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563 สำหรับฝึกการดับเพลิงและกู้ภัยจากอุปกรณ์ที่ก่อสร้างจำนวน 2 ฐาน ได้แก่ ตู้จำลองปรากฏการณ์ Flash Over และท่านจำลองสถานการณ์น้ำมันและก๊าซรั่วไหล โดยการฝึกครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนที่วิทยากรและครูฝึกดับเพลิงที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ระดับประเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับรู้และประสบการณ์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอด ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต่อไป….


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน /0878919169

ข่าวที่น่าติดตาม