สระแก้ว- จัดอบรมประชาชนชาวกัมพูชาและชาวไทยในพื้นที่อยู่อาศัยใกล้ตลาดการค้าชายแดน (ชมคลิป)

สระแก้ว- จัดอบรมประชาชนชาวกัมพูชาและชาวไทยในพื้นที่อยู่อาศัยใกล้ตลาดการค้าชายแดน

 

*****วันนี้ ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 101 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สนับสนุนกองกำลังบูรพาโดย ร้อยโทถนอม พูลเพชร – มลฑณทหารบกที่19 ร้อยโทพิเชฐ จันทร์เพชร-ชุดกิจการพลเรือนที่102ชุดพัฒนาสัมพันธ์ที่1103 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม-หน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองอรัญประเทศ -กรมแรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสุพัตรา ปรีชาศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ-หน่วย อสม.ชุมชน รถขนขยะจากเทศบาลอรัญประเทศประชาชนคนไทยและชาวกัมพูชา จำนวน 100 คน

ที่เช่าอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านกิโล 5 ฝั่งซ้ายติดกับตลาดการค้าชายแดนโรงเกลือ ร่วมมือกับหน่วยราชการในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งเข้ารับฟังการชี้แจ้งจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเกี่ยวข้องผ่านล่ามแปลภาษาเชิญพี่น้องชาวกัมพูชาร่วมมือทำความสะอาดในชุมชนที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดและสร้างความเข้าใจตามนโยบายกองทัพบกการเข้าอยู่อาศัยต้องถูกต้องตามกฎหมายไทยและรักษามาตราการควบคุมโรคติดต่อโควิท19


*****อีกอย่างเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยแล้วในวันนี้ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยดับเพลิงมาทำการสาธิตและให้ความรู้เบื้องต้นในกรณีก๊าซหุงต้มเกิดรั่วในขณะใช้งานอยู่แล้วเกิดเปลวเพลิงจะต้องดับอย่างไรให้ถูกวิธีตามขั้นตอนอย่าตกใจควรตั้งสติและเป็นการปลูกฝังแนวความคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นไปตามเป้าหมายจุดประสงค์ของกองทัพบก


***ภาพ-ข่าวอดิศักดิ์ สระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม