นราธิวาส-หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

นราธิวาส-หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชในพื้นที่ เยาวชน และประชาชน มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยในพิธี พลตรี สมดุลย์ฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ จากนั้น กล่าวเปิดกิจกรรมฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563


ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และยังเป็นการรณรงค์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติการร่วมแรงร่วมใจอันเป็น หนึ่งเดียวมีความเสียสละความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ เกิดประโยชน์แก่สังคม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม