เชียงใหม่- ขนส่งเชียงใหม่เปิดประมูลป้ายเลขสวยหมวดอักษร งข “เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี”คึกคักระหว่าง 8-9 ส.ค. นี้

เชียงใหม่- ขนส่งเชียงใหม่เปิดประมูลป้ายเลขสวยหมวดอักษร งข “เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี”คึกคักระหว่าง 8-9 ส.ค. นี้

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร งข ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนำเข้ากองทุน กปถ. สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (8 ส.ค. 63) เวลา 9.00 น. ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 26 หมวดอักษร งข ที่มีความหมายว่า “เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี” โอกาสนี้มีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

นายธานี สืบฤกษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 26 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในหมวดอักษร งข เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งเป็นการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรก หลังจากได้หยุดการจัดกิจกรรม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลในวันแรกอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนจำนวน 25 ครั้ง 26 หมวดอักษร มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 8 ครั้ง 8 หมวดอักษร และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยนำงินรายได้เข้าสู่ “กองทุนเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” จำนวนรวมทั้งสิ้น534,775,772 บาท(ห้าร้อยสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 26คือหมวดอักษร งข “เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี”
จำนวน 301หมายเลข เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิกที่มีสีสันสวยงาม มีความหมายถึงประเพณี และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็น ประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า และหมวดเสริม จำนวน 247หมายเลข โดยกำหนดจัดขึ้น 2วัน ในวันเสาร์ที่ 8และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส แห่งนี้ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกรูปแบบ มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 294 ราย

ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลป้ายทะเบียนจะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ นอกจากนี้รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเยียวยาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับรอยยิ้มการจากเยียวยาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อีกด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย สามารถเข้าร่วมประมูลด้วยตนเองได้ที่ โรงแรม ดิ เอ็ม เพรส จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.tablenrod.com ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ 053-270-412
นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม