#สุรินทร์# ขนส่งเมืองช้าง!!! แถลงข่าวจัดประมูลทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 7 หมวดอักษร กธ จำนวน 301 หมายเลข (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ขนส่งเมืองช้าง!!! แถลงข่าวจัดประมูลทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 7 หมวดอักษร กธ จำนวน 301 หมายเลข

 

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7 โดยมี นายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ นายกฤติกร ชาวอ่างทอง ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวถึงการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย เนื่องจากมีประชาชนมีความต้องการทะเบียนรถเลขสวยเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดสุรินทร์ จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว 6 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยใช้วิธีการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) สามารถ ทำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาแล้ว เป็นจำนวน เงินไม่น้อยกว่า 110 ล้านบาท จำนวนหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลมีทั้งหมด จำนวน 301 หมายแลข ขณะที่นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7 หมวดอักษร กธ จังหวัดสุรินทร์ ( การงานก้าวหน้า ธุรกิจก้าวไกล ) ในวันนี้ ทะเบียนรถหมวดอักษร กธ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย กำหนดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์


การประมูลครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา (เคาะไม้) ต่อไปจะเป็นการประมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ความสนุกสนานเร้าใจจะไม่เหมือนกัน การประมูลด้วยวาจา (เคาะไม้) จะมีความสนุกสนาน เร้าใจ ลุ้น มากกว่า ที่สำคัญป้ายที่ประมูลได้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินตลอดไป เป็นมรดกตกถึงทายาทโดยมีเอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองสามารถ ซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ใช้กับรถเก่าหรือรถใหม่ก็ได้ จดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับ ไม่มีรถก็มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลได้ เงินที่ได้จากการประมูล ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และการนำไปใช้ และเงินจากการชำระภาษีป้ายทะเบียนรถก็จะกลับมากพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์


ทะเบียนรถ แผ่นป้ายเป็นกราฟิก ที่นำลักษณะโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์มาแสดงไว้บนแผ่นป้าย มีโขลงช้าง พระอาทิตย์ ผ้าไหม รวงข้าวหอมสุรินทร์ ห้วยเสนง และดอกกันเกราจะเป็นแบบกราฟิก สวยงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะช้างซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติ และจังหวัดสุรินทร์ ป้ายทะเบียนเลขสวย ที่นำออกประมูล จำนวน 301 เลขทะเบียน ผ่านการปลุกเสก เพื่อความเป็นศิริมงคลจากพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ หรือหลวงปู่รอด อาภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโคกกรม เจ้าคณะตำบลโคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง แดนอีสานใต้ นั่งอธิฐานจิต ขณะที่พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ลงแผ่นป้านทะเบียนเลขสวย ทั้งหมวด “กธ” เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ทะเบียนรถสวย และผู้ที่ชนะประมูลทะเบียนรถสวยไปได้

สุรเชษฐ์ บรรจถรณ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม