ชลบุรี จับบุหรี่หนีภาษีกว่า 12 ล้านบาท ซุกซ่อนมากับรถบรรทุกผลไม้ (ชมคลิป)

ชลบุรี จับบุหรี่หนีภาษีกว่า 12 ล้านบาท ซุกซ่อนมากับรถบรรทุกผลไม้

 

ในวันนี้ 4 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้การอำนวยการของ นาย พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นาย วรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมบุหรี่หนีภาษี มูลค่ากว่า 12 ล้านบาทเศษ

นาย วรวรรธน์ ภิญโญ กล่าวว่า จากการสั่งการของ นาย จรัญ เทวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ให้นาย ปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ร่วมกันจับกุม นาย เภา วงเวียน ได้พร้อมของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษีทั้งในและต่างประเทศหลายยี่ห้อรวม จำนวน 25,500 ซอง ซุกซ่อนมากับรถยนต์กระบะบรรทุกผลไม้ ออกมาจากด่านด้าน จ.สระ แก้ว

คิดเป็นค่าปรับมูลค่า 12,180,739 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นค่าภาษี จำนวน 1,201,873 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณหมู่บ้านมาบปะชัน หมู่ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เบื้องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหามีบุหรี่ไว้ในความครอบครอง ซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม