รพ.ระยอง รับมอบอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจความดันลบ “ระยองรวมใจพัฒน์” จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ (ชมคลิป)

รพ.ระยอง รับมอบอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจความดันลบ “ระยองรวมใจพัฒน์” จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2563 ที่ รพ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง เป็นตัวแทนรับมอบอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจความดันลบ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์”จากนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.กล่าวว่า รพ.ระยอง มีความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งห้องตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ หอผู้ป่วย และได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ สร้างอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจความดันลบ “ระยองรวมใจพัฒน์”ดังกล่าวให้ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สำหรับตรวจคัดกรองโรค ประกอบด้วย ห้องแรงดันบวก ห้องแรงดันลบ และพื้นที่สำหรับพักรอผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยขณะให้การตรวจรักษาผู้ป่วย และประชาชนปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อ

 


“แม้ปัจจุบันจังหวัดระยองจะไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 121 วันแล้วก็ตาม จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน แต่ขอให้ประชาชนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น กินร้อนช้อนกลางเรา ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจต่อไป”

ทั้งนี้ สำหรับรพ.ระยอง เป็น รพ.ศูนย์ขนาด 604 เตียง ดูแลประชากรทั้งจังหวัดรวม 734,753 คน ให้บริการผู้ป่วยทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีเครือข่ายรับส่งต่อเป็น รพ.ชุมชน 8 แห่ง รพ.เอกชน 3 แห่ง จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยในปี 2562 วันละ 2,236 ราย ได้จัดให้บริการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งเชิงรับและการค้นหาเชิงรุก ซึ่งจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ผ่านมา จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น 6 ราย และเข้ารับการรักษาใน รพ.ระยอง 5 ราย และรพ.ชุมชน 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ช้างน้อย ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม