ชุมพร – ซินลากูถล่มทุเรียนชุมพรเสียหายนับ 10ล้านบาท

ชุมพร – ซินลากูถล่มทุเรียนชุมพรเสียหายนับ 10ล้านบาท

จากประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 11/2563 ในช่วงวันที่ 2-4สิงหาคม 2563 พายุโซนร้อน”ซินลากู” ที่บริเวณอ่าวตังเกี๋ยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามตอนบนและลาว ประกอบกับมรสุมตะวันตดเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3เมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

จังหวัดชุมพร วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.พายุโซนร้อน”ซินลากู”พัดผ่านทำให้เกิ

ดความเสียหายแก่ชาวสวนในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร  นายนิคม ศิลปศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เปิดเผยว่า ตำบลถ้ำสิงห์ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน”ซินลากู” ทำให้ต้น ทุเรียน โค่นล้ม และพัดผลของทุเรียนหลุดเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของชาวสวน ตำบลถ้ำสิงห์ และได้ออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบผลการเสียหายจาก ” ซินลากู” พัดผ่านทำให้ต้นทุเรียนโค่นล้มและลูกทุเรียนเสียหายน้ำหนักรวม 11,500กิโลกรัม และในตำบลถ้ำสิงหฺ เสียหารนับ 10 ล้านบาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 ตำบลขุนกระทิง คุณพรพรรณ ศันติวิชยะ ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน”ซินลากู”ทำให้ผลทุเรียนเสียหาย3,500  – 4,000 กิโลกรัม เสียนับ 4 ล้านบาท สวนทุเรียนหมู่ที่ 4ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร

นายสมพร ปัจฉิมเพ็จร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กล่าว จังหวัดชุมพรได้รับความเสียหายทั้ง 8 อำเภอ โดยทำให้พืชผลทางการเกษตรที่กำลังจะได้อายุที่จะเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดทำให้ชาวเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวนมาก  ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัย และสำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน คอสะพาน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดภัยอันตราย ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

ธนากร โกศลเมธี รานงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม