ชุมพร – เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชุมพร – เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น.   บริเวณ หน้าเขาพาง ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร   นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร พร้อม นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.พรชัย อินทนูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร นายอุดม ศรีสมทรง  พาณิชย์จังหวัดชุมพร กิตติกรณ์  เทพอยู่อำนวย  หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  นางสุจิตรา ชาญสตบุตร  รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพรหัวหน้าหน่วยงานและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม  ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางดำเนินโครงการ ซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนจังหวัดชุมพร ได้กำเนินการก่อสร้างประตูเมืองแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว  และได้กำหนด พิธีเปิด ขึ้นในเวลา 09.30 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้

นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  กล่าวว่า พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานดำเนินการ และ คัดเลือกพื้นที่จัดก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตามแบบประจำภาคใต้ หรือ แบบที่ 2 เลือกจุดก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 478+428 หน้าเขาพาง ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม หลังจากประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติแล้ว กำหนดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน  พัฒนาบริเวณริมถนน ตั้งแต่ป้อมยามตำรวจทางหลวง ถึงปั๊มน้ำมัน และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ดอกสี่เหลือง  และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นทองอุไร ทั้งนี้เพื่อความสวยงามสมพระเกียรติ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม