สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหุ่นยนต์ต้นแบบโรยละอองฆ่าเชื้อ “น้องนนทรี”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหุ่นยนต์ต้นแบบโรยละอองฆ่าเชื้อ
“น้องนนทรี”
—————————————
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ นายเสริมสกุล คล้ายแก้วร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ. ดร.พีระยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล มอบหุ่นยนต์ต้นแบบโรยละอองฆ่าเชื้อ
“น้องนนทรี” จากผลงานวิจัยของอาจารย์วิศวกรผู้ออกแบบ ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และทีมวิศวกรนิสิตเก่าและปัจจุบันให้กับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราขโรงพยาบาลวชิระ โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รศ. พรชัย เทพปัญญา และคณะทำงาน มท.2 นายธนิตศักดิ์ ดารามั่น เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก เช่น ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานศึกษา ที่อยู่อาศัย ที่มีประชากรอยู่หนาแน่น ตึก อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร ตลาดสด หรือแม้แต่ค่ายทหาร หรือ เรือนจำ ที่คนอยู่หนาแน่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึงสถานที่พักฟื้นต่างๆ หรือสถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อพักอาศัย ห้องพักฟื้น ห้องกักกันเฝ้าระวังโรค การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ remote control และมีกล้องติดที่ตัวหุ่นยนต์ ถ่ายทอดสดส่งภาพมา ด้วยระยะห่างสูงสุดรัศมี 200 ม.ผ่านแว่น virtual reality (แว่นเสมือนจริง แว่น VR) โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE ไปฉีดพ่น (Conceptual Framework) ในสถานการณ์ปัจจุบันการฉีดพ่นเพื่อกำจัดเชื้อ COVID19 ในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด จำเป็นต้องปฏิบัติการมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการฉีดพ่นทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ยังต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังต้องสวมชุดป้องกันพิเศษซึ่งภายในไม่มีการถ่ายเทอากาศ ทำให้มีเกิดความร้อนสูงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว จึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งจากความร้อนและจากการสะพายอุปกรณ์พ่นยาที่มีน้ำหนักรวม 20-30 กิโลกรัม ทำให้การปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาจำกัด และชุดป้องกันพิเศษยังใช้ได้ครั้งเดียวทำให้เกิดการสิ้นเปลืองอีกทั้งชุดป้องกันพิเศษยังหายากและมีราคาแพงอีกด้วย
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานให้รวดเร็วมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ให้คุณภาพการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ทางเดิน ห้องโถง สำนักงาน พื้นที่บริเวณนั่งรอ ศูนย์อาหาร โดยเหมาะสมกับการฉีดพ่นที่เป็นกิจวัตรดำเนินการได้โดยเจ้าของพื้นที่ ใช้รีโมทควบคุมระยะไกล สามารถควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดไร้สายดูภาพผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจอภาพขนาดเล็กได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยลดลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานให้รวดเร็วมากขึ้นกว่า 2 เท่า
3 เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานให้สม่ำเสมอและช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บ่อยครั้งขึ้น
4 เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ของทีมงานด้านการสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อการเกษตร มาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในสถานะการณ์ปัจจุบัน
5 เพื่อเผยแพร่แนวความคิด, เทคนิคต่างๆในการออกแบบ, ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ และการสร้างหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ผู้สนใจทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาต่อยอดและผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการควบคุมเชื้อ COVID19 ให้ทันต่อสถานะการณ์การแพร่ระบาด
การออกแบบหุ่นยนต์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค
ออกแบบโดยเน้นการใช้งานภายในอาคารที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้สามารถฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน มีขนาดกระทัดรัดสามารถเข้าประตูที่มีความกว้าง 80 เซนติเมตรขึ้นไป สามารถปีนพื้นต่างระดับความสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร สามารถขึ้นทางลาดชันสูงสุด 20% สามารถวิ่งบนพื้นผิวขรุขระและไม่ได้ระดับได้เป็นอย่างดีด้วย ระบบการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนด้วยล้อยางใหญ่คู่ซ้ายขวาหมุนอิสระ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24V 500W โดยใช้แบตเตอรี่แห้ง ส่งกำลังผ่าน WORM GEAR ไปยังล้อ ให้อัตราทดสูงน้ำหนักเบา กระทัดรัดไม่ต้องดูแลรักษา บังคับเลี้ยวด้วยการปรับความเร็วมอเตอร์สองข้างให้ไม่เท่ากัน สามารถหมุนกลับตัวได้โดยใช้รัศมีวงเลี้ยวไม่เกิน 50-60 เซนติเมตร ล้อหน้าเป็นล้อ CASTER ขนาดใหญ่ ยึดกับคานกระจายน้ำหนัก ทำให้สามารถกระจายน้ำหนักลงพื้นผิวที่ขรุขระได้ดีระบบการฉีดพ่นใช้โดยใช้เครื่องพ่นยาสะพายหลังระบบปั๊มคู่แรงดันสูง 7 บาร์ อัตราการไหลสูงสุด 5.5 ลิตรต่อนาที ความจุถังน้ำยา 25 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้เป็นฝอยมีรัศมีการฉีดพ่นกว่า 1.5 เมตร เสาฉีดพ่นแยกซีกซ้ายขวาสามารถส่ายไปมาเพื่อให้น้ำยากระจายตัวทั่วถึง ติดตั้งหัวฉีด 3 หัว ฉีดพ่นน้ำยาเป็นรูปพัดจากพื้นจนถึงความสูง 2.5 เมตร หุ่นยนต์สามารถติดตั้งเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 2 ตัว ทำให้สามารถทำงานได้เร็วเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน สามารถถอดเครื่องพ่นยาออกไปใช้งานได้ทันทีในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานในพื้นที่ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้
การเลือกใช้หัวฉีดพ่นแบบกรวยกลวง (ปรับใช้อุปกรณ์หัวฉีดพ่นยาสำหรับการเกษตร) เนื่องจากสิ้นเปลืองสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช(หรือยาฆ่าเชื้อ)ได้น้อยกว่า หัวฉีดแบบนี้ประกอบด้วยรูฉีดและแผ่นกระแสวนโดยเลือกขนาดของรูหัวฉีดที่ 0.5-0.7 mm ขนาดละอองสารที่ 200-300 ไมครอน โดยทั่วไปประสิทธิภาพการทำงานของหัวฉีดชนิดนี้จะสูงสุดเมื่อใช้ความดัน ตั้งแต่ 40-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ประมาณ 3 บาร์ขึ้นไป) และเนื่องจากละอองสารสามารถวิ่งเข้าหาเป้าหมายได้ทุกทิศทางจึงนิยมใช้พ่นสารฆ่าแมลง และสารป้องกันกำจัดโรคพืช (ดัดแปลงมาใช้สำหรับยาฆ่าเชื้อ) สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้เน้นการฉีดพ่นภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารซึ่งการฉีดพ่นภายในอาคารจะไม่มีปัญหาเรื่องลมอยู่แล้ว ส่วนการฉีดพ่นภายนอกอาคารควรเลือกปฏิบัติงานในช่วงลมที่สงบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฉีดพ่นสูงสุด ทีมงานผู้พัฒนานวัตกรรมจะเพิ่มฟังก์ชั่นการฉีดพ่นตามพื้นถนนก็สามารถทำได้โดยจะออกแบบให้ปรับคานฉีดพ่นมาอยู่ในแนวระดับได้ตัวหุ่นยนต์ออกแบบระบบหัวฉีดแบบส่ายได้สูงสุดถึง 120 องศา และยังมีสองซีกซ้ายขวาทำให้การฉีดทำได้ทั่วถึงตั้งแต่บริเวณหน้าหุ่นยนต์ไปจนถึงด้านข้างและให้ละอองการฉีดพ่นที่ทั่วถึงสม่ำเสมอดีกว่าการใช้คนฉีด นอกจากนี้ยังบรรจุน้ำยาและทำงานได้เร็วกว่าและมากกว่าคนฉีด 2 เท่าอีกด้วย หุ่นยนต์นี้จะติดตั้งเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่อยู่ 2 ถังรวมเป็น 50 ลิตร ( ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติฉีดพ่น ก็ยังสามารถถอดถังออกจากหุ่นยนต์ไปฉีดพ่นเองได้) สำหรับพื้นที่การฉีดพ่นโดยประมาณคำนวณได้จาก หน้ากว้างในการฉีดพ่นสูงสุด 4 เมตร กับความเร็วการเดินของหุ่นยนต์ที่ 1 เมตรต่อวินาที ดังนั้นหุ่นยนต์จะมีอัตราการฉีดพ่นที่ 4 ตารางเมตรต่อวินาที อัตราการไหลโดยประมาณของปั้มขณะทำงานประมาณไว้อยู่ที่ 2.5 ลิตรต่อนาที ดังนั้นถังแต่ละใบที่มีความจุ 25 ลิตร จะใช้เวลา 10 นาที หรือ 600 วินาทีน้ำยาจึงจะหมดถัง ดังนั้นพิสัยของพื้นที่ทำการฉีดพ่นจะเท่ากับ 600 วินาที x 4 ตารางเมตรต่อวินาที = 2,400 ตารางเมตร หรือ 1.5 ไร่
ระดับสูงสุดของเสาฉีดพ่นจะคงเดิม แต่ทีมงานผู้พัฒนานวัตกรรมจะเพิ่มระบบปรับความสูงเสาพ่นควบคุมผ่านรีโมทได้ ( เมื่อปรับคานฉีดพ่นมาอยู่ในแนวระดับจะสามารถปรับความกว้างของคานเพื่อให้เหมาะสมกับความกว้างของถนนหรือทางเดินได้ ) สำหรับอันตรายต่อผู้ปฏิบัติจะต่ำมากถ้าหากควบคุมจากระยะไกล
ระบบการควบคุมใช้รีโมทควบคุมระยะไกล สามารถควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดไร้สายดูภาพผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจอภาพขนาดเล็กได้ ในที่โล่งสามารถควบคุมได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 500 เมตร ในอาคารทั่วไป เช่น อาคารสำนักงาน อาคารมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า สามารถควบคุมได้ในระยะทางไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เนื่องจากมักจะมีกำแพงขวางกั้นคลื่นสัญญาณ
———————————

ข่าวที่น่าติดตาม