ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ “

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ “

วันนี้ 29 กรกฎาคม 2563 นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ “ พื้นที่เขตพระโขนง ณ บริเวณวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ และ ภาคประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อทำความสะอาดลานวัด และ ทำความสะอาดคลองบ้านหลาย เนื่องจากมีวัชพืชกิ่งไม้และท่อนไม้ขนาดใหญ่กีดขวางเส้นทางน้ำและขยะที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น
นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาของคลองนั้นหากเราช่วยกันดูแลไม่ทิ้งขยะ และ ตัดต้นไม้ทิ้งลงในลำคลองก็จะไม่เกิดปัญหาของการกัดกั้นทางของน้ำและส่งกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่แนวริมคลองมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เมื่อพบปัญหาให้รีบประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม