ชุมพร – เปิดแล้ว “ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้”

ชุมพร – เปิดแล้ว “ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้”

วันที่26 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงาน “ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้” โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ของจังหวัดชุมพร ใช้ชื่องานว่า “ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้” ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2563

นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดงาน “ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้กับเกษตรกรชาวสวนที่มีผลผลิตออกมาในช่วงฤดูผลไม้  การจัดงาน ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้” ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศบาลเมืองชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมออกร้านในงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ งานจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร

 

ในงานนี้ มีการจัดร้าน ออกบูธของเกษตรกร ,กลุ่มเกษตรกร ,ผู้ประกอบการผลไม้ โดยนำผลผลิตเช่น ทุเรียน มังคุด กาแฟ และมะพร้าว และการแปรรูปผลไม้ต่างๆออกมาจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน อันจะส่งผลดีทางรายได้ให้กับเกษตรกร อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดขุมพรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในงานจะกิจกรรมทั้งงานการเสวนา กิจกรรมโชว์เมนูผลไม้และการสาธิตในการทำอาหารโดยใช้ผลไม้เป็นส่วนประกอบเป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการบริโภคผลไม้จากประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั่วชาวไทย และชาวต่างชาติ บริโภคผลไม้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งตลาดออฟไลน์ และตลาดออนไลน์ ให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดอีกด้วย

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์กล่าวว่า    จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก 232,011 ไร่ ปริมาณผลผลิต 337,778 ตัน โดยช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก คือช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน กันยายน  ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ให้มีความมั่นคงและยังยืนทั้งตลาดออนไลน์ และตลาดออฟไลน์   ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในงาน “ของดีเมืองชุมพร มหานครผลไม้” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมือง จ.ชุมพร

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม