ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพรร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพรร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00น. พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 นำข้าราชการ ทหารมณฑลทหารบกที่ 44  ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 44 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ส่วนช่วงเวลา 08.00 น.พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 จะเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและนำกล่าวคำปฏิญาณ ตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานอเนกประสงค์ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 44 ชุมพร   โดยกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัย และพิธีสงฆ์ ที่มณฑลทหารบกที่ 44 จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ ทหารมณฑลทหารบกที่ 44 ได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

 

ธนากร โกศลเมธี รายงาน จังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม