ชุมพร – โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ชุมพร – โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ซึ่งท่าน  พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ “เป็นหลัก ประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ณ สนามยิงปืนจังหวัดชุมพร การฝึกอบรมในวันนี้เป็นการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม งานจราจร และสายงานสืบสวน ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการฝึกไปแล้ว ช่วง 20-31 มกราคม 2563รวม 10วันโดยได้รับงบประมาณจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จำนวน 200,000บาท และในครั้งนี้ ผมได้ใช้งบประมาณของหน่วย จัดฝึกอบรมจำนวน 137,400 บาท โดยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาบุคลากร ของหน่วย ให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทันต่อสถานการณ์ ประกอบกับจังหวัดชุมพร เป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “12 เมืองต้องห้าม….พลาด”/ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น/เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนตำรวจจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านยุทธวิธีเพื่อปกป้อง คุ้มครองภัย

พ.ต.อ.ธานี นาคหกวิค  กล่าว ตามนโยบาย ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากร   ให้มีความรู้   ความสามารถในทุกๆด้าน   โดยเฉพาะ ด้านยุทธวิธีตำรวจ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  มีการฝึกอบรมไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 20-31 มกราคม 2563  จำนวน 10 วัน  และครั้งนี้ ท่านได้มีดำริ ให้ดำเนินการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ขึ้น  ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563รวม 5วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วย ให้มีความชำนาญ ด้านยุทธวิธี ตำรวจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที   ผู้เข้ารับการการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงาน ป้องกันปราบปราม งานจราจร และสายงานสืบสวน รวมจำนวน 100 นาย  และครูฝึกทีมราชเดชจำนวน 25 นาย

พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา เปิดเผยว่า การฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ  ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ในวันนี้ เป็นการฝึกทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม งานจราจร  และสายงานสืบสวน  ซึ่งที่ผ่านมา โดยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาบุคลากร ของหน่วย ให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทันต่อสถานการณ์ ประกอบกับจังหวัดชุมพร  เป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ  “12 เมืองต้องห้าม….พลาด”ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ตำรวจจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านยุทธวิธี เพื่อปกป้อง คุ้มครองภัย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม