ระยอง-เรือนจำกลางระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

ระยอง-เรือนจำกลางระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ต.หลองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภายใต้นโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ