อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน “ทูลกระหม่อมหญิงฯ” ถวายวัดป่าห้วยหมากใต้ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน “ทูลกระหม่อมหญิงฯ” ถวายวัดป่าห้วยหมากใต้ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโขงเจียม นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแก่วัดป่าห้วยหมากใต้ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย ประเพณีเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2563

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานถวายเทียนพรรษาและพัดรอง ถวายให้วัดป่าห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ได้มีพระบรมพุทธานุญาตให้พุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาลมีผลานิสงฆ์นานัปการ

อนึ่ง การถวายเทียนพรรษานี้ เป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนาแล้วยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพุทธศาสนาด้วยวิธีการใช้วันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน.

*****************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม