ระยอง-ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เยี่ยมชมไออาร์พีซี

ระยอง-ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เยี่ยมชมไออาร์พีซี

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง กองบังคับการตำรวจน้ำ นำโดยพลตำรวจเอก พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายแท็งค์ฟาร์มและปฏิบัติการท่าเรือ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายเรื่องการส่งออกน้ำมันดีเซลทางเรือ จากผู้แทนไออาร์พีซี, การบรรยายเรื่อง น้ำมันเขียวจากผู้แทนกรมสรรพสามิต, การบรรยายเรื่อง การขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.179 จากผู้แทนกรมศุลกากร

และการบรรยายเรื่องโครงสร้างน้ำมันดีเซลเพื่อชาวประมงในเขตต่อเนื่องหรือโครงการน้ำมันเขียว จากชุดปฏิบัติการตำรวจน้ำ จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยเรือบรรทุกน้ำมัน ในโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ณ ท่าเรือไออาร์พีซีระยอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม