ประจวบคีรีขันธ์-ฉก.จงอางศึกแจกรองเท้านักเรียนชายแดนเยียวยาผลกระทบโควิด 19

ประจวบคีรีขันธ์-ฉก.จงอางศึกแจกรองเท้านักเรียนชายแดนเยียวยาผลกระทบโควิด 19

วันที่ 3 กรกฏาคม พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่กำลังพลในสังกัด ร่วมแจกจ่ายรองเท้านักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งมีที่ตั้งติดกับพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ รวม 80 คน ที่โรงเรียนบ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ และโรงเรียนบ้านหนองเสือ หมู่ 5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้สวมใส่เดินทางไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม โดยได้นำเงินส่วนตัวมาจัดซื้อ และส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านด่านสิงขร ตัวแทนบริษัทภาคเอกชน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบรองเท้า ดีใจภายหลังได้รองเท้าคู่ใหม่สวมใส่ไปโรงเรียน

พันเอกธีรยุทธฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการสถานการณ์โควิด 19 ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองขาดรายได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจะมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และบางส่วนเป็นคนไทยพลัดถิ่น บางรายยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีเงินซื้อรองเท้าให้บุตรหลานไปโรงเรียน หลังจากนี้หากมีผู้ใจบุญให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ก็จะได้จัดซื้อรองเท้ามาแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ยังขาดแคลนโรงเรียนอื่นในพื้นที่แนวชายแดนต่อไป แต่ในส่วนการช่วยเหลือด้านอื่น หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกได้เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือ เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในทุกโอกาสตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอยู่แล้ว
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

ข่าวที่น่าติดตาม