#สุรินทร์# ผู้การตำรวจเมืองช้าง แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผู้การตำรวจเมืองช้าง แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ตามที่ตำรวจภูธรภาค 3 ได้กำชับการปฏิบัติตาม “แผนพิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน” ทั้งนี้ เพื่อให้ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 (รวม 10 วัน)

โดยมุ่งเน้นผลการปราบปรามการกระทำความผิดในคดีเป้าหมาย หมายจับคดีค้างเก่า ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ยาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้สถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 33 สถานี และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการระดมกวาดล้างอย่างจริงจังและมีผลการปฏิบัติปรากฏ ซึ่งในห้วงระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏผลการปฏิบัติดังนี้

1.ผลการจับกุมคดีอาญา 4 กลุ่ม จับกุม 429 ราย ผู้ต้องหา 453 คน แยกเป็น1.1 คดีกลุ่ม 1: คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จับกุม 6 ราย ผู้ต้องหา 6 คน 1.2 คดีกลุ่ม 2: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จับกุม 7 ราย ผู้ต้องหา 7 คน 1.3 คดีกลุ่ม 3: ความผิดพิเศษ จับกุม 10 ราย ผู้ต้องหา 11 คน 1.4 คดีกลุ่ม 4:ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม 406 ราย ผู้ต้องหา 429 คน 2.ผลการดำเนินการตามป้าหมายที่ ตร.เน้น 2.1 ยาเสพติดจับ 79 ราย ผู้ต้องหา 91 คน ของกลางยาบ้า 193,312 เม็ด 2.2 อาวุธปืนจับ 12 ราย ปืน 12 กระบอก (ปืนสั้น 4 กระบอก ปืนยาว 8 กระบอก) 2.3 การพนัน จับกุม 278 ราย

3. การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้สั่งการให้สถานีตำรวจทุกพื้นที่กวดขันจับกุม ตรวจยึดรถยนต์ รถจักรยานยนต์แข่งขัน ดัดแปลงแต่งซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งท่อไอเสียผิดกฎหมาย ซึ่งในช่วงวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์แข่งขัน ดัดแปลงแต่งซิ่งได้ จำนวน 120 คัน ท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 339 ชิ้น สำหรับร้านซ่อม ตกแต่ง ดัดแปลงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการแข่งขัน

หากกระทำการในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นการตระเตรียม ยุยง ส่งเสริม สนับสนุน ชักชวนจัดให้มี จัดหา เป็นธุระหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในทางสาธารณะให้ถือว่ากระทำความผิดและมีโทษ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการระดมกวาดล้างร้านจำหน่ายและร้านซ่อมรถที่เข้าข่ายในการสนับสนุนกลุ่มนักซิ่งรถด้วย ขณะนี้มีรายชื่อและเป้าหมายดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยแจ้งข่าวสารหรือเบาะแสหากพบเห็นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อแข่งขันรถในทางสาธารณะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทางหมายเลข 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม