นครราชสีมา-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมาจัดเต็มป้องโควิด-19 และไข้เลือดออก โรงเรียนมัธยม 50 แห่ง พร้อมเปิดเรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ ระดมจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (ชมคลิป)

นครราชสีมา-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมาจัดเต็มป้องโควิด-19 และไข้เลือดออก โรงเรียนมัธยม 50 แห่ง พร้อมเปิดเรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ ระดมจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.) ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา เปิดกิจกรรม “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID-19 ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย” รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

โดยนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตวิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดจุดสัมผัส ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะหรือแหล่งน้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกและอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา ใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากแหล่งสะสมเชื้อโรค

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ข่าวที่น่าติดตาม