#สุรินทร์#ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับชาวบ้านเพื่อใช้สัญจร ตามที่ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบก่อสร้างให้ (ชมคลิป)

#สุรินทร์#ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับชาวบ้านเพื่อใช้สัญจร ตามที่ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบก่อสร้างให้

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ในเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาล ซึ่ง นางสาวสมธิดา จะเกรง หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายกิตติวรรณ มณีล้ำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยเสนง สายบ้านกะเพอสกวม หมู่ที่ 17 ต.ท่าสว่าง เชื่อมต่อ บ้านตาเตียว ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปริมาณงาน สะพานกว้าง 700 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร งบประมาณที่ได้จัดสรรมา 12,340,000 บาท คืบหน้าไปมากแล้ว

ขณะนี้ดำเนินการแล้วร้อยละ 23 คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญาแน่นอน เดิมสะพานหลังวัดโคกกะนังแห่งนี้ เป็นสะพานไม้เก่าๆ ผุพัง ต้องช่วยกันซ่อมแซมทุกปี เพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่าง 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือตำบลคอโคกับตำบลท่าสว่าง โดยไม่ต้องไปใช้เส้นทางหลักซึ่งอ้อมและไกล และเนื่องจากเป็นสะพานไม้เก่า หน้าฝนลื่นจึงไม่ค่อยปลอดภัย ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุพลัดตกอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งวัดโคกกะนังจะจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานสงกรานต์ งานแข่งเรือ งานลอยกระทง เพื่อเชื่อมความสามัคคีของผู้คน 2 ตำบล ภายหลังได้มีการนำไปพูดคุยในระดับผู้นำชุมชน ปัญหาถูกสะท้อนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ และได้ลงมาสำรวจดู จึงให้เสนอโครงการขึ้นไป จนเป็นผลนำมาซึ่งการก่อสร้างสะพานครั้งนี้ ชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจ และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอากลัว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแร่ เชื่อมต่อกับ บ้านสดอ หมู่ที่ 5 อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 9,977,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ถ่ายโอนให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เป็นหน่วยงานผู้ดูแลต่อไป ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน พร้อมทั้งยังแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนให้ได้ประโยชน์ทั้งในด้านของการสัญจร การขนส่งสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนได้ ซึ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคอนกรีตเหล็ก นั้น เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลางของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเกษตรกรที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 5 (นครราชสีมา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะและ นางสาววิไลพร วิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมลงพื้นที่กับทีมสื่อมวลชนด้วย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม