คณะทำงาน ฯ รมช.มหาดไทย ( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงพื้นที่ตรวจดูสะพานข้ามคลองเสือน้อยหลังโรงเรียนเพชรถนอมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แถวลาดพร้าว”

” คณะทำงาน ฯ รมช.มหาดไทย ( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงพื้นที่ตรวจดูสะพานข้ามคลองเสือน้อยหลังโรงเรียนเพชรถนอมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แถวลาดพร้าว”

เมื่อวันที่28มิ.ย.63 เวลา 09.00 น ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงาน ฯ รมช.มหาดไทย ( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงตรวจดูสะพานข้ามคลองเสือน้อยหลังโรงเรียนเพชรถนอมหลังจากได้ประสานผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำไปแล้วเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตัดเหล็กเส้นที่โผล่ขึ้นมาบนแท่งคอนกรีตเรียบร้อย จาก นั้นได้ออก โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลายในหมู่บ้านเจริญสุขนิเวศน์ 1 ถนนลาดปลาเค้าซอยลาดปลาเค้า 6 และหมู่บ้านนครหลวงซอยลาดปลาเค้า 4 แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยมีพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะดับใน หมู่บ้านนครหลวงจำนวน 5 ดวง จะได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงสาขานวลจันทร์เร่งรัดดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาจะได้ส่งหน่วย Avengers เข้าทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในวัดต่างๆพื้นที่เขตลาดพร้าวเช่นวัดใหม่เสนา, วัดลาดพร้าว, วัดลาดปลาเค้าและวัดสาครสุ่นประชาสรรค์