คณะทำงานฯ มท.2 เยี่ยม จุดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ภายในโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กทม.และร้าน OTOP

คณะทำงานฯ มท.2 เยี่ยม จุดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ภายในโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กทม.และร้าน OTOP

เมื่อวันที่25มิ.ย.2563
ว่าที่ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กทม. เพื่อดูถังเก็บน้ำของโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นถังน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองใช้สำหรับนักเรียนดื่มบริโภคจึงค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนและมีความสะอาด 100% สวนถังน้ำสำหรับใช้ซักล้างต่างๆนั้นจากการตรวจสอบแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้แนะนำโครงการของการประปานครหลวง ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะ ทำการล้างถังน้ำดื่มน้ำบริโภคในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 63 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อให้กำลังใจร้านค้า OTOP เขตลาดพร้าวซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดขายสินค้า OTOP ให้กำลังใจและปลอบขวัญ ว่าในไม่ช้าสถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติและสามารถออกตลาดนัดชุมชนได้ ในขณะเดียวกัน ได้มอบ”ทรายอะเบท” กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้บรรดา แม่ค้าร้าน OTOP ได้นำไปรณรงค์ภายในชุมชนของตัวเองด้วย เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอันเป็นสาเหตุมาจากยุงลายซึ่งจะมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน