กิจกรรม ตรวจสุขภาพให้พี่น้องประชาชนและพี่วินมอเตอร์ไซค์ฟรี

กิจกรรม ตรวจสุขภาพให้พี่น้องประชาชนและพี่วินมอเตอร์ไซค์ฟรี

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63
เวลา 09.00 น ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ร่วมกิจกรรม ตรวจสุขภาพให้พี่น้องประชาชนและพี่วินมอเตอร์ไซค์ฟรี .. เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสโมสรโรตารี่ลาดพร้าวร่วมกับสโมสรโรตารี่สวนจิตรลดาในพระอุปถัมภ์, สำนักงานเขตลาดพร้าว, โรงพยาบาลศิริน โดยให้บริการตรวจ ไขมันในโลหิต, ตรวจหาเบาหวาน, มะเร็งตับ,มะเร็งลำไส้, ตรวจสายตา, ตรวจ เอกซเรย์ปอดและตรวจปัสสาวะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจมาร่วม ในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ ได้สนับสนุนข้าวต้มมัดจำนวน 500 ชุดและจัดรถบริการน้ำดื่ม จากการประปานครหลวง มาเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณวัดสาครสุ่นประชาสรรค์แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครที่เพื่อให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจิตอาสาสมัคร พัฒนาสังคมเขตลาดพร้าว ที่ทำหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนที่มาใช้บริการตลอดจนบริการแจกอาหารว่างน้ำดื่มสมุนไพร ในครั้งนี้