ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ตรวจสอบราวสะพานเพื่อความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน”

” ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ตรวจสอบราวสะพานเพื่อความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน”

เมื่อวันที่19 มิ.ย.63 เวลา 17.00 น ตรวจสอบราวสะพาน ข้ามคลองเสือน้อยบริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์แยก 10 แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงดูสถานที่ในบริเวณ สะพานข้ามคลองเสือน้อยหลังโรงเรียนเพชรถนอม ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาว่าถ้าช่วงเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจดูหน้างานและได้ประสานกับผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นาย ณรงค์ เรืองศรี เพื่อแก้ไขคลายทุกข์ต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม