รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 30 ชุด จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งจัดโครงการ “พยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แหล่งฝึก มีชุด PPE เพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลของนักศึกษา และใช้ป้องกันดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม