ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44  ตรวจสภาพความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัย

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44  ตรวจสภาพความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. พล.ต.พรชัย อินทนู  ผบ.มทบ.44 เป็นประธานเปิด กิจกรรมตรวจสภาพความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดชุมพร, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 และหน่วยขึ้นตรงในค่ายเขตอุดมศักดิ์ พร้อม พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.44  พ.อ.หญิง  ประภาศรี   ตัณศิลา นาย กิตติกรณ์  เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร  พิธีตรวจสภาพความพร้อม ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดชุมพร, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 และหน่วยขึ้นตรงในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นาย กิตติกรณ์  เทพอยู่อำนวย กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อม ด้านกำลังพล ยานพาหนะ เรือ เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของจังหวัดชุมพร, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๔และหน่วยขึ้นตรงในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี 2563 ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมในวันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การเตรียมความพร้อมของกำลังพล และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ  และเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน      ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และหากสถานการณ์รุนแรง สามารถขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลางได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

พล.ต.พรชัย อินทนู   เปิดเผยว่า จากการแจ้งเตือนสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในห้วงที่ผ่านมาทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าในพื้นที่ภาคใต้ มีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งในแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดและขอขอบคุณหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดชุมพร,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังใหม่, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕,  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕,  ท่านผู้มีเกียรติ  และกำลังพลฯ ทุกท่าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งในด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือที่มีอยู่ จากการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยในวันนี้ ทุกคนได้ปฏิบัติให้ผมและคณะฯได้เห็นถึงความตั้งใจความพร้อมเพรียง ความเสียสละของกำลังพลทหารทุกคน ทำให้ผมและคณะฯเกิดความเชื่อมั่นในความพร้อมของหน่วย จึงเป็นการประกันความสำเร็จได้ว่า จังหวัดชุมพรและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๔ มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับทุกภาคส่วน ในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเห็นความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มขีดความสามารถและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ ทั้งนี้ขอให้หน่วยมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามข่าวสารการรายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใจว่า “ทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอ” และขอให้กำลังพลทุกคน รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม