ชุมพร – เจ้าของร้านทองต่อทุน มอบไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟองแก่เทศบาลตำบลท่าแซะรวมกิจกรรมตู้ปันสุข

ชุมพร – เจ้าของร้านทองต่อทุน มอบไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟองแก่เทศบาลตำบลท่าแซะรวมกิจกรรมตู้ปันสุข

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ เทศบาลตำบลท่าแซะ  ดต.นิธิด เพชรดำนายกเทศบาลตำบลท่าแซะพร้อมนายสายชล ช่วยชูหนูรองนายกเทศบาลตำบลท่าแซะ นายวีระศักดิ์ ศรีสุวรรณปลัดเทศบาลตำบลท่าแซะ ได้รับมอบไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟอง จากนายบงการ ตุงกะเสนที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านกลางเมืองท่าแซะ เจ้าของร้านทองต่อทุน สาขา 1-2 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเป็นอดีตนายกเทศบาลตำบลท่าแซะ   การสนับสนุนไข่ไก่เพื่อนำไปร่วมจัดโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยจัดตั้ง ตู้ปันสุขช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิค – 19 )ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแซะที่มีอยู่จำนวน 2 แห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 

นาย สายชล ช่วยชูหนู  กล่าวว่า ขอขอบคุณนายบงการ ตุงกะเสนที่ได้ให้การสนับสนุนไข่ไก่มาจำนวน 3,000 ฟองทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลท่าแซะได้นำเนินการแจกถุงยังชีพเพื่อแก้ไขความเดือดร้องของประชาชนตำบลท่าแซะจำนวน 600 ถุง ทุกครัวเรือนๆละ 1ชุด และในวันที่ได้รับการสนับสนุนไข่ไก่ในวันนี้ทางเทศบาลตำบลท่าแซะจะแบ่งนำไปใสในตู้ปันสุขในเขตเทศบาลที่มีอยู่จำนวน 2 ตู้ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนและเป็นการบรรเทาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ในนามของเทศบาลตำบลท่าแซะจึงขอบขอบคุณนายบงการตุงกะเสน มา ณ ที่นี้ด้วย

นายบงการ ตุงกะเสน เปิดเผยว่า ตนเป็นที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านกลางเมืองท่าแซะ เจ้าของร้านทองต่อทุน สาขา 1-2 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเป็นอดีตนายกเทศบาลตำบลท่าแซะ ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าแซะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ที่เป็นปัญหาระดับโลก จึงได้จัดหาไข่ไก่ที่เป็นอาหารที่สามารถรับประทานกันได้ทุกคนจึงได้นำไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟองมามอบให้กับทางเทศบาลตำบลท่าแซะเพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม