กาฬสินธุ์ชวนเที่ยวชุมชนคุณธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ชมคลิป)

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ชูชุมชนคุณธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมชวนคนไทยเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดโพธิ์ชัยเสมาราม บ้านเสมา จ.กาฬสินธุ์ มีความพร้อมทั้งด้านศิลปะพื้นบ้าน สินค้าทางวัฒนธรรม และความเป็นหมู่บ้านพอเพียง พร้อมรับนักท่องเที่ยว

 

ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการพระธาตุยาคู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยนางกมลรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่และชาวอ.กมลาไสย ให้การต้อนรับและกราบไหว้พระธาตุยาคู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมนำเยี่ยมชมบริเวณเฮือนอีสาน จำนวน 18 หลัง มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การละเล่นประเพณีอีสาน สินค้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนคุณธรรม โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าของดีจาก 18 อำเภอ รวมถึงอาหารพื้นถิ่นของจ.กาฬสินธุ์


จากนั้นนางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เดินทางไปที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม เพื่อติดตามงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดโพธิ์ชัยเสมาราม บ้านเสมา ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีพระมหารัตนะ รตนสิริ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยเสมาราม พร้อมผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร จากประชาชนชาวบ้านเสมา สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเสมา ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการทำแพคเกจการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งเที่ยว กิน นอน และร่วมกิจกรรมกับชุมชน


นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้ประชาชนคนไทยงดการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ลดน้อยลงไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนให้คนไทยเที่ยวไทย กระทรวงวัฒนธรรม มีแนวทางใช้ชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพ เป็นเจ้าบ้านที่ดี สินค้าทางวัฒนธรรม ความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว สำหรับชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดโพธิ์ชัยเสมาราม บ้านเสมา ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ถือว่าเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีเข้มแข็งมาก ในการที่จะขับเคลื่อนด้วยชุมชนพลังบวร มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุยาคู ใบเสมา มีศิลปวัฒนธรรม การแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ความเป็นหมู่บ้านพอเพียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนคุณธรรมที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม

ณัฐะงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

ข่าวที่น่าติดตาม