ตราด-เกาะกง จับมือพัฒนาการท่องเที่ยว เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการตลาด การนำเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน

ตราด-เกาะกง จับมือพัฒนาการท่องเที่ยว เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการตลาด การนำเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด โดยเน้นผู้ประกอบการนําเที่ยวที่มีศักยภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมบ้านทะเลภูรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด กล่าวต้อนรับคณะจากสมาคมการท่องเที่ยว จ.เกาะกง และผู้ประกอบการทัวร์ โดยมีนายอิษฎา เสาวรส ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานตราด เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด

โดยเน้นผู้ประกอบการนําเที่ยวที่มีศักยภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วย นส.นัทนา เครื่องจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ นส.จินตนา หว่านพืช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สทกจ.ตราด เข้าร่วมหาแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศร่วมกันกว่า 10 ราย ที่มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อและมีพรมแดนติดกับประเทศไทยรวมถึงมีลักษณะทางภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของไทยในการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน จะทําให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน


การท่องเที่ยวทางสมาคมการท่องเที่ยว จ.เกาะกงก็ยินดีร่วมกันทุกรูปแบบเป็นประตูเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นในวันนี้ทางสมาคมการท่องเที่ยว จ.เกาะกง และผู้ประกอบการทัวร์และอีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันและจะนําสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าด่านการท่องเที่ยวร่วมกันได้เป็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
จากนั้นทางคณะสมาคมการท่องเที่ยว จ.เกาะกง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสะพานท่าเทียบเรือนํ้าลึกคลองใหญ่ และไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิของอําเภอคลองใหญ่ คือ ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ โดยมีกลุ่มการท่องเที่ยวคลองใหญ่ให้การต้อนรับคณะสมาคมการท่องเที่ยว จ.เกาะกง เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม