เพชรบูรณ์ สีสัน ซูลูคนป่า เต้น “รอบกองไฟ” ในกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี

เพชรบูรณ์ สีสัน ซูลูคนป่า เต้น “รอบกองไฟ” ในกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี

 

ที่สนามกีฬาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการ รร.วังโป่งพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ในช่วงชั้นมัธยม 1-3 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภาคบังคับหนึ่งที่สำคัญ ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และทุกโรงเรียนจะต้องจัดให้กับผู้เรียน ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ใน ข้อ 273 ว่า

การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน เพื่อให้ ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ,เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้เพิ่มเติม


โดยมี นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายก อบต.ตำบลท้ายดง เป็นประธานในพิธีเปิด “รอบกองไฟ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้น ถือเป็นช่วงไฮไลท์สำคัญ ที่สร้างสีสัน และเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อชุดการแสดงของเหล่าซูลูปรากฎตัวขึ้นกลางสนาม ซึ่งใช้นักเรียนแสดง ทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย หัวหน้าเผ่า ,เมียหัวหน้าเผ่า ,ลูกหัวหน้าเผ่า และสมาชิกในเผ่า โดยแต่ละคน จะใช้วิธีแต่งกายสไตล์คนป่า ด้วยการนำสีดำทาทั่วทั้งตัว แล้วเพ้นท์สีสันสะท้อนแสง พร้อมใส่กระดิ่งข้อขา และสวมหมวกอย่างสวยงาม

โดยเฉพาะหัวหน้าเผ่า จะทำการใส่หมวกที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ทำขึ้นจากก้นหวดนึ่งข้าวเหนียว แล้วนำมาประกอบกับขนไก่ ขนเป็ด ขนนก จนกลายเป็นหมวกที่งดงาม และโดดเด่น จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ต้องออกมารำวงรอบกองไฟ จนครบทุกหมู่ ก่อนปิดท้ายด้วย สีสันซูลูคนป่า ปี2020 ซึ่งได้ออกมาวาดลวดลาย โชว์สเต็ปเต้นเพลง มะล่องก่องแก่ง สร้างความสนุกสนาน และเรียกเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภาคตอนกลางวัน ลูกเสือ-เนตรนารี จะต้องเดินทางไกล พร้อมเข้าฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่1 ปล่อยตัวพรางตัว ฐานที่ , 2 คําปฏิญาณตัวกฎของลูกเสือ ,ฐานที่ 3 ดมกลิ่น ,ฐานที่ 4 ล้วงไหหายนะ ,ฐานที่ 5 สเก็ตภาพ ,ฐานที่ 6 วางระเบิด และฐานที่ 7 ไขปริศนา

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว