นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส-จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563

 

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส-จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563

 

22 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ (community gold cup) ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีนักกีฬาฟุตบอล ทั้งหมด 32 ชุมชนร่วมแข่งขันครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรสตรีมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชนมีการทำงานเป็นทีมมีปรองดองความกล้าแสดงออกเกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

สำหรับปีนี้มีทีมฟุตบอลจากชุมชนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน 32 ทีม มีรางวัลการแข่งขัน ราวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด รางวัลทีมฟุตบอลยอดเยี่ยม และรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม