ศูนย์ข่าวมุกดาหาร# “มุกดาหารเกมส์” กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งที่ 7 ปี 2563 เฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเจ้าภาพการแข่งกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งที่ 7/2563 “มุกดาหารเกมส์”

 

นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับมอบหมาย จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.กำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร ในปี 2563 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนรรมร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

โดยประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาสากล 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน 4 ประเภท ได้แก่ กินวิบาก วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน และชักเย่อ และการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ทีม จาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (สีชมพู) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ภาคเหนือ (สีม่วง) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สีแสด) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ภาคใต้ (สีฟ้า) ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร ผู้สอน และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 1,000 คน.


*****************************************
### เดวิด มุกดาหาร รายงาน ### 092-5259-777