ยะลา-แห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ (ชมคลิป)

ยะลา-แห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

 

 

เบตง ชาวพุทธใน อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมพิธีแห่ผ้าห่ม “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” เจดีย์ศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ที่ถนนนาคราชบำรุง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษาใน อ.เบตง ร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ


สำหรับการจัดงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ทาง อ.เบตง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีขบวนแห่ผ้าไปรอบตลาดเทศบาลเมืองเบตง ก่อนที่จะอัญเชิญผ้าซึ่งมีความยาว 806 เมตร ขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสืบทอดอนุรักษ์งานประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรม” พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้มีขนาดความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในวัดพุทธาธิวาส เป็นพระมหาธาตุเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ มีพระธาตุเจดีย์องค์ประธานอยู่ตรงกลาง พระเจดีย์บริวารประจำทิศ 4 องค์ และมีพระเจดีย์เล็กขนาดเท่าเจดีย์บริวารและสร้างแบบเดียวกัน ตั้งซ้อนไว้ภายในเรือนธาตุองค์พระเจดีย์องค์ประธาน

(สำหรับเป็นที่บรรจุพระสถูปพระบรมสารีริกธาตุ) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ถือเป็นบรมพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเบตงและเป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาอำเภอเบตง คู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชาอีก 2 สิ่ง คือ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

ข่าวที่น่าติดตาม