ปทุมธานี-พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเวียนเทียนของนักเรียนวัดโบสถ์ เนื่องในวันมาฆบูชาและค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา)(ชมคลิป)

ปทุมธานี-พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเวียนเทียนของนักเรียนวัดโบสถ์ เนื่องในวันมาฆบูชาและค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา)

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นางนิภาวรรณ กอพัฒนธีรวุธ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนของนักเรียนวัดโบสถ์ เนื่องในวันมาฆบูชา และค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) โดยมีพระครูสังฆรักษ์อิสริยะ จันทะสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) เข้าร่วมพิธี ด้านนางนิภาวรรณ กอพัฒนธีรวุธ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ทางพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นสัญญาใจ เป็นพุทธมามกะบูชา เพื่อให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อฝึกจิตใจให้สงบเน้นสมาธิ น้อมนำจิตใจเข้มแข็ง และเพื่อให้รู้คุณธรรมความดี-ความชั่ว


นางนิภาวรรณ กอพัฒนธีรวุธ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนของนักเรียนวัดโบสถ์
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุม สังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ใน พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า”จตุรงพระสันนิบาต”และเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ หลังจากการเสร็จสิ้นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันมาฆบูชาแล้ว คณะครูอาจารย์พร้อมด้วยกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานีได้นำนักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโบสถ์เมืองปทุมธานีเป็นเสร็จพิธีในวันนี้ ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม