จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพงาน“102 ปี การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า” ขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน เรียกร้องภาครัฐอุดหนุนดูแลอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อบุตรหลานเยาวชนไทย (ชมคลิป)

จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพงาน“102 ปี การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า” ขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน เรียกร้องภาครัฐอุดหนุนดูแลอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อบุตรหลานเยาวชนไทย

 

 

ที่หอประชุมโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด นายกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ร่วมแถลงเตรียมจัดจัดมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ของสถานศึกษาเอกชนในระบบ 700 โรงเรียน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอนิทรรศการทางการศึกษา การนำเสนอความสามารถบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเนียนทุกระดับชั้น รวมทั้งการเสนอ ผลงานต้นแบบของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ให้สาธารณชนรับทราบถึงความก้าวหน้า ที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยมาตลอดระยะเวลา 102 ปี


นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพชรบูรณ์ กล่าวว่า งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 6 นี้ จะมีคนมาร่วมงานราว 1 หมื่นคน ขณะนี้ที่พักโรงแรมต่างๆถูกจองเต็มทุกที่ คาดมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งได้ประสานทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน โดยเฉพาะการประสานกับโรงพยาบาลต่างๆถึงมาตรการป้องกันโรคโคโรนา การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าร่วมงานนอกจากนี้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้ออกคำสั่งให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ จึงมั่นใจว่า นอกจากได้รับความรู้จากงานแล้ว ยังปลอดภัยต่อการระบาดของโรคด้วย

อย่างไรก็ตามเรียกร้อง ให้รัฐบาล ให้การดูแลอุดหนุนงบการศึกษาเอกชน ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนของภาครัฐ ทั้งนี้ระบุว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชน มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กเยาวชนไทย เป็นคนดีมีความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่แตกต่างจากโรงเรียนของรัฐ แต่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย แต่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐต่อเดือนน้อยมาก ซึ่งไม่เพียงพอแม้แต่เงินเดือนของครูผู้สอนด้วย ยังไม่รวมค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ แม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีการเก็บเพิ่มจากนักเรียนก็ตาม แต่ถือว่าน้อย เนื่องจากผู้ปกครองเองก็มีค่าใช้จ่ายอีกมาก ทำให้โรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่า 500 คน ทยอยปิดสถานศึกษาเรื่อยๆ

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม