ปทุมธานี-จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ไทยจีนขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่หลายหลายจากนานาประเทศ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ไทยจีนขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่หลายหลายจากนานาประเทศ

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น. ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ไทยจีน ขึ้น ในชื่องาน ตรุษจีน 2563 โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานคับคั่ง


สำหรับกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ไทยจีน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มี Concept ของงาน เป็นเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมผสมผสาน ทั้ง ไทย และ จีน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ภาษาที่ให้นักเรียนได้ฝึกการสนทนาภาษาจีนกับครูต่างชาติ การแต่งกายที่ทุกคนที่ร่วมงานล้วนสวมใส่ชุดแต่งกายจีน รวมทั้งการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมด้วยชุดการแสดง ผสม ทั้ง ไทยและ จีน


ด้าน นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในวันนี้เอง ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ไทยจีน หรือ ตรุษจีน 2563 ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมที่หลายหลาย เนื่องจากตรุษจีนคือวันปีใหม่ ของชาวจีน วันสงกรานต์ คือวันปีใหม่ไทย ส่วนวันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่สากล อีกทั้งปัจจุบันประเทศจีน ถือเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และ มีประวัติที่ยาวนานมาก ประเทศหนึ่งของโลก อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน