เชียงใหม่- เปิดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12 เปิดโอกาสนักเรียนเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่- เปิดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12 เปิดโอกาสนักเรียนเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

วันอังคาร ที่ 28  มกราคม  2563 นายสราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “English We Like”ปีที่ 12 พร้อมด้วยนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง วิทยากร  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 300 คนเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

นายสราวุฒิ  วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของ กรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัดถือว่าการจัดโครงการ “ English We Like”ปีที่ 12 เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม  เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ  ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผมขอขอบคุณ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ English We Like” ในครั้งนี้  ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง  และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล   ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “ English We Like ปีที่ 12 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life และเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยการนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยติวเตอร์ชั้นนำของประเทศเพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต จึงได้จัดการติวให้กับทางโรงเรียนสันกำแพง ภายใต้ชื่อโครงการ English we like ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการนี้ปีละ 400 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์สินค้าต่างๆได้แก่ บริษัท กู๊ดวินฟูดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  บริษัท ปวีณ์มล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ KA) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด (ศศิ) มาเป็นปีที่12


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม