เพชรบูรณ์ สีสัน คณะครู นักเรียน กว่า500ชีวิต แสดง “แสง สี เสียง” ขัตติยราช-ชาตินักรบ สุดอลังการ

เพชรบูรณ์ สีสัน คณะครู นักเรียน กว่า500ชีวิต แสดง “แสง สี เสียง” ขัตติยราช-ชาตินักรบ สุดอลังการ

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานด้านหน้า ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่หมู่ 12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ตลอดจน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ต่างมาร่วมงาน บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันประกาศชัยชนะสงครามยุทธหัตถี ได้เข้าร่วมรับชมการแสดง “แสง สี เสียง” ภายใต้ชื่อชุดการแสดง ขัตติยราช – ชาตินักรบ ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่องค์ หรือ 4 ตอน ประกอบด้วย องค์ที่1 ปฐมวัยองค์ดำที่หงสา , องค์ที่2 ฟันฝ่าหาอิสรภาพ , องค์ที่3 อิสรภาพของอโยธยา และ องค์ที่4 เทิดไท้องค์มหาราชา ซึ่งผู้แสดงทั้งหมด ทำการฝึกซ้อมโดยคณะครู นักเรียน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 500 ชีวิต


สำหรับเรื่องราวโดยย่อ ขัตติยราช – ชาตินักรบ เริ่มจาก องค์ที่1 ปฐมวัยองค์ดำที่หงสา กล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทรงพระเยาว์ ถูกนำตัวไปเป็นองค์ประกันยังเมืองหงสาวดี / องค์ที่2 ฟันฝ่าหาอิสรภาพ กล่าวถึงมังสามเกียดได้ท้าพระนเรศวรชนไก่ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ทูลขอจากพระเจ้าบุเรงนอง ให้สมเด็จพระนเรศวรกลับกรุงอโยธยา / องค์ที่3 อิสรภาพของอโยธยา กล่าวถึงหลังจากสมเด็จพระนเรศวร ทรงประกาศอิสรภาพแล้ว ได้กวาดต้อนเชลยศึกกลับอโยธา โดยข้ามแม่น้ำสะโตง และได้ใช้พระแสงปืนต้นยิงสุรกรรมาแม่ทัพพม่าถึงแก่ความตาย / องค์ที่4 เทิดไท้องค์มหาราชา เป็นการแสดงจินตลีลา ประกอบแสงสี บทเพลงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีความอ่อนช้อย สวยงาม เป็นอย่างยิ่ง

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม