แม่ฮ่องสอน-ปลื้ม นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุ เด็กแม่ฮ่องสอนคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ ภาษาไทย สภาสตรีแห่งชาติ

แม่ฮ่องสอน-ปลื้ม นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุ เด็กแม่ฮ่องสอนคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ ภาษาไทย สภาสตรีแห่งชาติ

 

สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงความยินดีและเป็นปลื้ม ในโอกาสที่ น.ส.รัตนา ผดุงพนาลัย นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการเขียนเรียงความ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทยให้ยืนยง” รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆนี้


สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127