ปทุมธานี-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค1 เป็นประธานเปิด กิจกรรม กต.ตร.ภาค 1 สัญจร จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2

ปทุมธานี-รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค1 เป็นประธานเปิด กิจกรรม กต.ตร.ภาค 1 สัญจร จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2

 

 


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจตรีชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กต.ตร. ภาค1 สัญจร จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี คณะ กต.ตร.ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 คณะ กต.ตร.จังหวัดทุกจังหวัด และ แขกผู้มีเกียรติ ให้ต้อนรับ


ด้านพลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม กต.ตร. สัญจร ภาค 1 ครั้งที่ 2 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของตำรวจภูธรภาค 1 อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาคประชาชนได้ ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจสร้าง ความเข้าใจอันดีต่อกันและร่วมมือกันในการป้องกันชุมชนและประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในโอกาสนี้กระผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการ กต.ตร. ตำรวจภูธรภาค 1 สัญจร ขอขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและขอขอบพระคุณคณะ กต.ตร.ภาค 1 ทุกจังหวัด ตลอดจนเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หาการจัดกิจกรรมขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด กระผมและ กต.ตร.จังหวัดปทุมธานีต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ต่อมาผู้สื่อได้สอบถามพลตำรวจตรีชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กล่าวเสริมว่า อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการจัดกิจการงานตำรวจในแต่ละพื้นที่ในรูปแบบของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขตจังหวัดซึ่งแต่ละท้องที่อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพื่อเป็นการบูรณาการ

และนำสภาพปัญหามาแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุม กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 1 ได้กระทำติดต่อกันมาเป็นเวลา 2 ปี โดยหมุนเวียนกันไปทั้ง 9 จังหวัด ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2/2563 ขอบคุณพี่น้องจังหวัดปทุมธานี ที่ตั้งใจจัดงานในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ต้อนรับเพื่อน ทุกจังหวัดอย่างสมเกียรติและทราบว่าทุกท่านได้ร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทํานุบํารุงกิจการตำรวจจังหวัดปทุมธานี ให้อยู่คู่กับภาคประชาชนอย่างสมเกียรติ สมฐานะด้วยการดูแลสาธารณสมบัติ จัด ซื้อที่ดินสร้างที่ทำการ จัดทำรั้ว โรงรถ ติดกล้องวงจรปิด และ อื่นๆอีกมากมายในนามของตำรวจภูธรภาค 1 ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม