จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

 

 

วันนี้ ( 14 ม.ค.63 ) พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าพบหารือ นายวิทูรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีเพื่อประสานการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพเรือได้เปิดสัมมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.จบ. ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กับสื่อมวลชน ให้เป็นจิตอาสาในการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ดูแลปลอดภัยโดยรวม และงานสาธารณประโยชน์ทั่วไป โดยเฉพาะแนวทางการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ด้วยวิธี CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ต้องทำใน 4 นาที ก่อนส่งตัวผู้ประสบภัยไปรักษาต่อ และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ ให้มีความแข็งแรงสามารถร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน เพื่อเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างความรักความปรองดองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก