อ่างทอง – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารสัตว์ให้ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านใจกอดหมา จังหวัดอ่างทอง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

อ่างทอง – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารสัตว์ให้ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านใจกอดหมา จังหวัดอ่างทอง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

 

วันที่ 14 ม.ค. 63 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานอาหารให้สุนัขจำนวน 70 กระสอบ ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านใจกอดหมา ตั้งอยู่เลขที่ 62/3 ม.5 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีฯ


นายธนวัฒน์ รูปหอม เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ของข้าพเจ้า และมีความยินดีและเต็มใจที่จะถวายงานดูแลสัตว์ ในสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ ซึ่งมีสุนัขเพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 43 ตัว รวมทั้งสิ้น 78 ตัว บนพื้นที่ 1 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ขอได้โปรดมิต้องทรงเป็นกังวลและห่วงใย ข้าพเจ้าจะสนองพระราชประสงค์นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ต่อมา พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ได้มอบอาหารกลางวันพระราชทาน ให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมในพิธีและเดินเยี่ยมชมสุนัขและตรวจการดูแลสุนัขต่อไป


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

ข่าวที่น่าติดตาม