แม่ฮ่องสอน-สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แต่งชุดดำแสดงจุดยืนคัดค้านไม่ถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน-สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แต่งชุดดำแสดงจุดยืนคัดค้านไม่ถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด

 


ณ ลานหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ศีกษานิเทศก์ และลูกจ้าง ร่วมกันแต่งกายชุดสีดำ เพื่อคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับการย้าย การถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด จึงได้แต่งชุดดำไว้อาลัย ให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่ยุติการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเฉพาะการเตรียมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ศึกษานิเทศก์ ตสน.(ตรวจสอบภายใน) และ ไอซีที จากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นการทำลายระบบการศึกษาอย่างร้ายแรง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับเป็นการสร้างความบั่นทอนคุณภาพการศึกษาจนยากที่จะรับได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้สังคม และผู้มีอำนาจสูงสุดได้รับทราบ จึงเชิญชวนให้ร่วมกันแต่งชุดดำเพื่อคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับการย้าย การถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401