ปทุมธานี-นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ทำฝายกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ทำฝายกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา10:00 น. ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายพิษณุ พลธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี และ ผู้นำท้องถิ่น
ลงพื้นที่หลังทราบข่าวว่าชาวเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ ได้ทำฝายกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ดอนเนื่องจากน้ำขึ้นมาไม่ถึง

ซึ่งก่อนหน้านี้ โครงการชลประทานรังสิตเหนือ ได้ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนมาช่วย ผ่านทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อมาลงที่คลองระพีพัฒน์ แต่ในบางจุดของคลอง เป็นพื้นที่ดอน ทำให้น้ำไม่สามารถผันขึ้นไปยังคลองระพีพัฒน์ได้ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เพราะสถานการณ์น้ำในคลองระพีพัฒน์เองก็มีน้ำน้อย น้ำในเขื่อนหลักก็เหลือน้ำใช้การไม่ถึงร้อยละ 30 ดังนั้นการระบายน้ำจึงระบายได้น้อย เพื่อจะให้หล่อเลี้ยงได้จนถึงสิ้นฤดูแล้ง และระหว่างทางที่ส่งน้ำมาก็มีผู้ใช้น้ำรวมถึงเกษตรกรใช้จำนวนมาก น้ำในคลองระพีพัฒน์จึงแห้งขอด

โดยจุดบริเวณหน้าโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เกษตรกรได้ดำเนินการวางแนวกระสอบทรายเป็นฝายกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่อง เพื่อเตรียมตัวระบายน้ำจากคลองหก ขึ้นไปยังพื้นที่ดอนของคลอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือภัยแล้ง ซึ่งทางด้าน นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายพิษณุ พลธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี และ ผู้นำท้องถิ่น ได้ช่วยเหลือค่าน้ำมัน และ กระสอบทราบให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยเพื่อขอให้ทางโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยปล่อยน้ำเข้าสู่คลอง 6 อีกทางเพื่อแก่ปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน