ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ทำการเลือกตั้งประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เพื่อบริหารต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ทำการเลือกตั้งประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เพื่อบริหารต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม

 


ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 2 ของศาลเจ้าจีปุงเฒ่ากง-ม่า อ.แม่สอด จ.ตาก ดร. ปณิธิ ตั้งผาติ ประธานกรรมการเลือกตั้ง ได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคีการกุศล สมัยที่ 26 ปี 2563 – 2564 ทำการ ประชุมเพื่อเลือกประธานแม่สอดมูลนิธิ สมัยที่ 26 เป็นผู้บริหารงานของมูลนิธิ ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม (สมัยที่ 25 ปี 61-62) ที่ได้หมดวาระการบริหารงานเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมาและขอแสดงความยินดีกับคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานแม่สอดมูลนิธิฯ สมัยที่ 26 มา ณ โอกาสนี้

พร้อมขอขอบพระคุณ ดร. สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิฯ สมัยที่ 25 ที่ตลอดระยะเวลา 14 ปี (2549-2562) ที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการพัฒนาจนทำให้มูลนิธิก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้พบเห็น และพวกเราชาวมูลนิธิขอเป็นกำลังใจแก่ประธานมูลนิธิฯ ท่านใหม่ ด้วยความที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ทุ่มเทให้งานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จริงจัง และจริงใจ พวกเรามั่นใจว่าท่านจะนำพาองค์กรการกุศลแห่งนี้ ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลในอนาคตอันใกล้นี้

 

////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก